Berušky

Berušky

Učitelky:
Irena Sluková
Petra Kouřilová

E-mailová adresa třídy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotogaleriehttps://mszajeci.rajce.idnes.cz/  (Vstupní jméno a kód získáte u třídních učitelek) 

O třídě: Třída Berušek je v současné době přizpůsobena nábytkem i pomůckami skupině nejmladších dětí navštěvujících MŠ. Nachází se v přízemí, v její blízkosti je umývárna, jejíž součástí je i sprchový kout. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách, které jim vždy připraví paní školnice. Věk dětí 3 - 4 roky.

Třídní program třídy BERUŠEK pro školní rok 2022/23 „ Učíme opičku Toničku poznávat svět“ 

září 33
září 4
září 5

 

Včeličky

Včeličky

Učitelky: 
ředitelka Jana Hádlíková
učitelka Veronika Dostálová

E-mailová adresa třídy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Fotogaleriehttps://mszajeci.rajce.idnes.cz/ (Vstupní jméno a kód získáte u třídních učitelek) 

Školní rok 2022/23

O třídě:  Třída „Včeličky“ se nachází v druhém patře hlavní budovy mateřské školy Zaječí, má okna umístěna na stranu podél hlavní silnice obce. I přesto nabízí poklidné, vlídné, podnětné prostředí, kde se všichni cítí příjemně a bezpečně. Skládá se z jedné části, nijak se nedělí a je přehledná pro děti i dospělé. Třída se řadí mezi ty menší, můžeme ke hraní využívat i prostory chodby. S protější třídou „Motýlci“ máme společné sociální zařízení pro děti. Využíváme vlastní ložnici, kde máme stabilní zázemí k odpočinku po obědě. Věk dětí 4 - 5 let.

V říši skřítků

Skřítkové běhají, hěhají v mechu,

hledají nářadí, spravují střechu.

Jeden dřevo řeže, druhý zase stlouká,

třetí trámy maže, čtvrtý na to kouká.

Naší inspirací pro letošní školní rok je kniha pod názvem „SKŘÍTCI“ se kterou prožijeme různá dobrodružství. Že existují skřítci o tom není pochyb, občas nám pomáhají, občas nás škádlí. Společně pronikneme do říše skřítků, kde budeme zjišťovat a klást si otázky:“ Odkud pocházejí? Jak a čím se živí, zda jsou nám lidem podobní, jakým způsobem se přemisťují, umí také sportovat? Jaké mají koníčky? Kde a jak bydlí? Mají bezstarostný život? Jsou viditelní nebo neviditelní? Bývají také nemocní? Mají v hlavě generátor nápadů? Najdou se mezi nimi hodní i zlý skřítkové? Používají televizi, mobil, počítač? Jsou pracovití nebo ne. Slaví narozeniny? Ví, že existuje vesmír?“ A spoustu dalších otázek, na které budeme hledat odpovědi pomocí her, písniček, říkadel, tvoření, zkoumání, pohádek

Skřítky, které budeme potkávat, nás budou provázet během celého školního roku při všech činnostech naší třídy se zaměřeních na environmentální a etickou výchovu, budeme rozvíjet u dětí polytechnické vzdělávání a individualizované vzdělávání,které podporuje abstraktní myšlení, invenci a fantazii dětí, která jim umožní spojovat neobvyklé, nově, jinak. Veškeré činnosti se budeme snažit co nejvíce přenášet do hracích koutků, pobytu venku, do přírody.

Záměry TVP

Postupné vytváření pravidel soužití, přátelství a slušného chování a jejich důsledné dodržování.

Vytváření každodenních rituálů, uklízení hraček, oslava svátků a narozenin.

Uplatňování rozvoje konstruktivních a tvořivých her.

Vést děti k samostatnosti při individuální a skupinové činnosti.

Podporovat rozvoj grafomotoriky, kooperace.

Posilovat sebevědomí dětí, pomáhat být sám sebou, sebehodnotit se

Celoročně vnímat a pozorovat přírodu kolem nás vnímat změny v každém

ročním období.

Rozvíjet řečové, komunikativní schopnosti a dovednosti dětí.

Posilovat samostatné myšlení a aktivní rozhodování dětí o činnostech a

přáních..

Uplatňovat písničky a hudebně pohybové hry, poslechové činnosti, dramatizace pohádek, které přirozeným způsobem motivují děti a navozují prožitkové učení.

Poskytovat dětem dostatečný prostor, dostatečné množství pomůcek pro

spontánní činnosti.

Uspokojovat potřeby dětí ve všech oblastech tak, aby se z nich staly

samostatné, spolupracující, sebevědomé a citlivé osobnosti.

 

Očekávané poznatky, hodnoty, postoje, které děti získají:

Samostatnost

Kamarádství

Rozvíjení fantazie

Poznávání sama sebe, svých kamarádů

Posílení sebedůvěry

Tvorba zodpovědnosti za své chování, činy

Seznámení se svým okolím, lidmi, přírodou, zvyky a tradicemi

Uvědomění si své rodiny, vzájemného soužití

Radost z objevování, poznávání, seznamování, tvoření, experimentování, pohybu

Umět si poradit a řešit problémy, spolupracovat

 

 

.

Motýlci

Motýlci

 

Učitelky: 

Miroslava Kmoníčková

Simona Líčeníková  

E-mailová adresa třídy: mTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Fotogaleriehttps://mszajeci.rajce.idnes.cz/ (Vstupní jméno a kód získáte u třídních učitelek) 

O třídě: Třída Motýlků se nachází ve 2NP školy. Prostorové uspořádání  třídy je do center aktivit, ve kterých děti realizují spontánní hry i řízené činnosti. Toto uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem.

Školní rok 2022/23

Třídní vzdělávací program s názvem „Cestou detektiva k rozluštění záhad“  je sestaven pro 4-6 leté děti a děti s odkladem školní docházky, s ohledem na jejich individuální zvláštnosti. Při vytváření tematických celků budeme v našem plánování využívat sérii knih na sebe navazujících. Celým školním rokem nás bude provázet pětice malých detektivů, kterým se díky jejich důvtipu, postřehu, bystrosti, logickému úsudku podaří objasnit velké detektivní případy.

 

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

Tel.: +420 519 351 108

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

E-mail: ms.zajeci@gmail.com 

Způsob omlouvání dětí:  

1. do sešitu v chodbě šatny - z důvodu nepřítomnosti celého dne dítěte v MŠ

2. telefonicky 519 351 108 

3. e-mailem zajedova@zszajeci.cz s označením symbolu MŠ

4. ŠJ 539 004 052 Zájedová

5.  prostřednictvím internetu na http://www.mszajeci.cz-jídelníček  do 14.00 hodin odhlášení popř. přihlášení pro následující dny

 

U bodů 1.až 3.ze stravování se strávníci odhlašují den předem, nejpozději do 6:00 hodin omlouvaného dne.

Odhlášky po obědě se strávníci odhlašují ten den ráno do sešitu v chodbě šatny popř. telefonicky 519 351 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Personál

  • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
  • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Irena Sluková (Hlohovec), Simona Líčeníková (Přítluky, zástup za A. Zálešákovou na MD), Veronika Dostálová (Lednice), Petra Kouřilová (Ladná)
  • Vedoucí ŠJ: Lýdie Zájedová (Zaječí)
  • Kuchařky: Eva Blahová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí), kuchařka ze ZŠ  
  • Školnice: Veronika Svobodová (Zaječí)
  • Hospodářka: Lydie Zájedová