MS Zaječí

Personál

Personální obsazení

Ředitelka:   Jana Hádlíková, Němčičky

Učitelky:

Miroslava Kmoníčková, Zaječí

Bc.Hana Sedláčková, Vrbice

Marta Reiterová, Boleradice

Irena Sluková, Hlohovec

Asistent pedagoga: Jana Mikuličová, Rakvice

Vedoucí ŠJ : Monika Osičková, Zaječí

Kuchařky: Zdeňka Cichrová, Zaječí , Jana Bidmonová, pomocná kuchařka,Zaječí

Školnice: Veronika Svobodová, Zaječí, Jana Bidmonová, Zaječí

Hospodářka: Iveta Schwarzová, Zaječí