MS Zaječí

Kroužky

Nadstandartní aktivity nabízené pedagogem v rámci ŠVP PV:

 • Pískání pro zdraví-hra na flétnu
 • Systematická logopedická péče
 • Den otevřených dveří při zápisu dětí do MŠ, při akcích pořádaných MŠ
 • Kulturní nabídky- divadla, koncerty, kina, výlety
 • Sezónní činnosti – sáňkování, bobování, sprchování, vodní skluzavka

Aktivity ve spolupráci s rodiči a s organizacemi:

 • Beseda s myslivcem, exkurze na střelnici
 • Akce MŠ s místními organizacemi, Spolek rodičů při MŠ (Drakiáda, Rej čarodějnic, Karneval, jarmarky)
 • Setkání s rodiči na schůzkách při akcích pořádaných MŠ
 • Spolupráce s obcí-jarmarky, vítání občánků, pochod světlušek, sběr odpadu
 • Výšlap k „Majáku“ v Zaječí /rozhledna/- setkání předškoláků z okolních MŠ

Placené kroužky, které nejsou součástí ŠVP PV:

 • Hustopeče - plavání
 • Břeclav – 1x za měsíc bruslení
 • Hravá angličtina pro děti pod vedením lektorky
 • Screeningové vyšetření zraku
 • Odborně zaměřená tematická setkávání lektorky s rodiči a jejich dětmi v MŠ – testování školní zralosti