MS Zaječí

Plán akcí

Akce MŠ LISTOPAD 2018

  5.11.  – testování školní zralosti pod vedením p. Mgr. Vlkové

12.11.  – vyšetření zraku dětí, u kterých projevili rodiče zájem (za poplatek)

14.11.  – pohádka v MŠ „O myslivci Martinovi“ – divadlo Úsměv

20.11.  – hudební přestavení pro starší děti v  ZŠ