MS Zaječí

 

Mateřská škola Zaječí, Hlavní 196 přijme od 1.9.2022 kvalifikovanou kuchařku do kuchyně mateřské školy na celý úvazek. Životopis zašlete na emailovou adresu: ms.zajeci@gmail.com .

Informace získáte  na telefonu 608 435 711 ředitelky mateřské školy.

 

Zápis do MŠ Zaječí

Vyvěšení výsledku zápisu bude 3.6.2022.

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zaječí na školní rok 2022/23. (Pro děti z Ukrajiny.)

Запис дітей на дошкільну освіту до дитячого садка Заєцьи навчальному році 2022/23 . (Для дітей з України.)

Termín zápisu: 2. 6. 2022 od 13 – 15 hodin v budově MŠ

Дата реєстрації: 2 червня 2022 року з 13:00 до 15:00 в будівлі дитячого садка

Místo podávání žádostí: Mateřská škola Zaječí

Місце подання заяв: дитячий садок Заєцьи.

K zápisu přineste:

До протоколу вносьте:

  1. K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);

Для ознайомлення (а не копію) документа, що посвідчує особу дитини та особу законного представника (віза) затримання або тимчасового захисту);

  1. doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;

підтвердження місця проживання дитини для визначення факту вчинення;

  1. potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;

довідка дитячого лікаря з ЧР про обов'язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання;

  1. vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

заповнену заяву про вступ до дошкільної освіти.

Žádost si můžete vyzvednout v mateřské škole 30.5.2022 od 13.- do 14.00 hodin. Žádost si můžete stáhnout z webových stránek školy-DOKUMENTY.

Забрати заявку можна в дитячому садку 30.5.2022 з 13:00 до 14:00. Завантажити додаток можна на сайті школи- ДОКУМЕНТИ.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním číslem, který obdržíte u zápisu.

Список прийнятих дітей буде розміщено під реєстраційним номером, який ви отримаєте під час реєстрації.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte je třeba si vyzvednou osobně. Pokud si rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednete, bude Vám zasláno na adresu, kterou uvedete u zápisu.

Рішення про неприйняття дитини необхідно отримувати особисто. Якщо ви не отримаєте рішення про неприйняття, воно буде надіслано на адресу, яку ви вказали при реєстрації.

V Zaječí 2.5.2022

У Заєцьи 2.5.2022

Jana Hádlíková, ředitelka Mateřské školy Zaječí

Яна Гадліков, директор дитячого садка Заєцьи

 

Mateřská škola Zaječí

Školka v Zaječí je jako pohádková babička (sama budova je zachycena na obrázcích již z roku 1925). Tak jako babička nenahradí maminku, ani školka nezastoupí rodinnou výchovu, ale snaží se ji doplnit o podněty, které děti rozvíjí a zároveň pobaví. Nabízíme sportovní aktivity: bruslení, plavání; zaměřujeme se na zdravý životní styl, polytechnické vzdělávání, ekologickou výchovu a komunikační dovednosti s nadstandartní logopedickou péčí. Vytváříme podmínky pro individualizované vzdělávání dětí. Děti mají možnost se seznámit s angličtinou a s hrou na flétnu. Těmto účelům odpovídá upravený interiér školky tak, aby se tam dětem líbilo a cítily se bezpečně. Neodlučitelnou a oblíbenou součástí prostoru pro děti je velká zahrada s dřevěnými prvky (skluzavka, domečky, houpačky, aj.), dopravní hřiště a dvě prostorná pískoviště. O tom, co se v naší školce děje, se rodiče dovídají nejen od svých dětí a na konzultačních hodinách. Pravidelné informace najdou na nástěnkách v MŠ, na našich internetových stránkách i v místních „Radničních listech“ obce Zaječí.

naše MŠ je zapojena do projektu:

Projekt MŠ ZAJEČÍ 80 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o  o školního asistenta, dále realizace projektového dne ve výuce a projektového dne mimo školu. Informační plakát naleznete v dokumentech.

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem MŠ Zaječí" naleznete v dokumentech.

 

 

 

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

Tel.: +420 519 351 108

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

E-mail: ms.zajeci@gmail.com 

Způsob omlouvání dětí:  

Písemně do sešitu na chodbě šatny

Tel.: +420 519 351 108 (od 6.00 do 6.30 hodin) 

 Školní jídelna (p.Osičková): tel. 539 004 052   

 E-mail:  monikaosickova@post.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Personál

  • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
  • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Irena Sluková (Hlohovec), Simona Líčeníková (Přítluky, zástup za A. Zálešákovou na MD), Radka Gajdová ( Mikulov), Petra Kouřilová (Ladná)
  • Vedoucí ŠJ: Monika Osičková (Zaječí)
  • Kuchařky: Zdeňka Cichrová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí)
  • Školnice:Veronika Svobodová (Zaječí)
  • Hospodářka: Iveta Schwarzová (Zaječí)