MS Zaječí

Mateřská škola Zaječí

Výsledky zápisu do MŠ Zaječí

Pro školní rok 2020/21

Ředitelka mateřské školy Zaječí , Hlavní 196, rozhodla Dle novelizace školského zákona,č.561/2004Sb., ve znění zákona č. 167/2018 Sb.

  • zrušení přednostního přijímání 2letých dětí k předškolnímu vzdělávání od roku 2020

  • dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok

dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

takto:

seznam přijatých dětí k 1.9.2020

Registrační číslo dítěte:

Rč. 0384 CL

Rč. 1050 CL

Rč. 0643 CL

Rč.. 0763 CL

Rč. 1723 CL

Rč. 1255 CL

Rč. 1247 PL

Rč. 1194 CL

Rč. 0858 CL

Rč. 0988 CL

Rč. 0999 CL

. 1509 CL

Rč. 0976 CL

Rč. 0089 CL

Rč. 0403 CL

Rč. 0463 CL

Rč. 1359 PL

Rč. 1068 PL

Děti přijaté po dovršení 3let

Rč. 1950 od 13.12.PL

Rč. 0068 od 2.1.PL

seznam nepřijatých dětí k 1.9.2020

Registrační číslo dítěte:

Rč. 0510

Rč. 1090

Rč. 1178

Rč. 0596

Rč. 0747

Rč. 0654

Rč. 0881

Rč. 0993

Rč. 0568

Rč.1509

Poznámka: PL-polodenní docházka, CL- celodenní docházka

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí , nevyhovuje o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Vyvěšeno dne 19. 5. 2020 po dobu 15 dní. Výsledky zápisu jsou uvedeny pod registračním číslem – poslední čtyřčíslí za lomítkem rodného čísla dítěte. Nepřijaté děti se mohou přihlásit do MŠ Přítluky, kde jsou ještě volná místa k přijetí dětí.

Ředitelka MŠ Jana Hádlíková


 

Školka v Zaječí je jako pohádková babička (sama budova je zachycena na obrázcích již z roku 1925). Tak jako babička nenahradí maminku, ani školka nezastoupí rodinnou výchovu, ale snaží se ji doplnit o podněty, které děti rozvíjí a zároveň pobaví.

Nabízíme sportovní aktivity: bruslení, plavání; zaměřujeme se na zdravý životní styl, polytechnické vzdělávání, ekologickou výchovu a komunikační dovednosti s nadstandartní logopedickou péčí. Vytváříme podmínky pro individualizované vzdělávání dětí. Děti mají možnost se seznámit s angličtinou a s hrou na flétnu. Těmto účelům odpovídá upravený interiér školky tak, aby se tam dětem líbilo a cítily se bezpečně. Neodlučitelnou a oblíbenou součástí prostoru pro děti je velká zahrada s dřevěnými prvky (skluzavka, domečky, houpačky, aj.), dopravní hřiště a tři prostorná pískoviště.

O tom, co se v naší školce děje, se rodiče dovídají nejen od svých dětí a na konzultačních hodinách. Pravidelné informace najdou na nástěnkách v MŠ, na našich internetových stránkách i v místních „Radničních listech“ obce Zaječí.

naše MŠ je zapojena do projektu:

Projekt MŠ ZAJEČÍ 63 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o chůvu a projektové dny ve škole a mimo školu. Dále profesní růst pedagogů pomocí vzdělávání a sebevzdělávání v kurzech zaměřených na inkluzi a polytechnické vzdělávání. Informační plakát naleznete v dokumentech.

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem MŠ Zaječí" naleznete v dokumentech.

 

 

 

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

Tel.: +420 519 351 108
Školní jídelna (p.Osičková): 539 004 052

E-mail: ms.zajeci@gmail.com

Personál

  • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
  • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Marta Reiterová (Boleradice), Irena Sluková (Hlohovec), Mgr Adriana Tesárková (Bořetice)
  • Chůva: Helena Michnová (Zaječí)
  • Asistent pedagoga: Jana Mikuličová (Rakvice)
  • Vedoucí ŠJ: Monika Osičková (Zaječí)
  • Kuchařky: Zdeňka Cichrová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí)
  • Školnice:Veronika Svobodová (Zaječí)
  • Hospodářka: Iveta Schwarzová (Zaječí)