MS Zaječí

Vítá vás Mateřská škola Zaječí

 

 01 ms zajeci 2017

 

Školka v Zaječí je jako pohádková babička (sama budova je zachycena na obrázcích již z roku 1925). Tak jako babička nenahradí maminku, ani školka nezastoupí rodinnou výchovu, ale snaží se ji doplnit o podněty, které děti rozvíjí a zároveň pobaví (Nabízíme sportovní aktivity: bruslení, plavání; zaměřujeme se na zdravý životní styl, ekologickou výchovu a komunikační dovednosti s nadstandartní logopedickou péčí. Děti se mohou seznámit s angličtinou a s hrou na flétnu.)Těmto účelům odpovídá upravený interiér školky tak, aby se tam dětem líbilo a cítily se bezpečně. Neodlučitelnou a oblíbenou součástí prostoru pro děti je velká zahrada s dřevěnými prvky (skluzavka, domečky, houpačky, aj.), dopravní hřiště a tři prostorná pískoviště.

O tom, co se v naší školce děje, se rodiče dovídají nejen od svých dětí. Pravidelné informace najdou na nástěnkách v MŠ, na našich internetových stránkách i v místních „Radničních listech“ obce Zaječí.

ms zajeci 2018

 

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. V rámci této výzvy se od září 2016 i naše MŠ ZAPOJILA DO PROJEKTU.

Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy.

 

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem MŠ Zaječí" naleznete v dokumentech