MS Zaječí

Mateřská škola Zaječí

Z rozhodnutí vlády ČR z 18.3.2021 MŠ zůstávají uzavřené  do odvolání a děti pokračují v distančním vzdělávání. Otevření školky platí od 12. 4. 2021 pro děti s povinným předškolním vzděláváním a pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v tzv. IZS. Při příchodu se děti podrobí testu na Covid-19. Při vstupu do budovy MŠ je povinné použití respirátoru u dětí i doprovázejícich osob. Děti odkládají respirátor až po vyhodnocení testu, pokud bude negativní. Doprovázející osoby mají respirátor stále.

Vážení rodiče, dle doporučení MŠMT, proběhne letošní zápis do MŠ Zaječí bez fyzické účasti dětí i zákonných zástupců.  Zájemci o zapsání dítěte do MŠ Zaječí pro školní rok 2020-21, doručí dokumenty v době od 3. 5. – do 14. 5. 2021 do MŠ. Bližší informace najdete v sekci Dokumenty. 

Školka v Zaječí je jako pohádková babička (sama budova je zachycena na obrázcích již z roku 1925). Tak jako babička nenahradí maminku, ani školka nezastoupí rodinnou výchovu, ale snaží se ji doplnit o podněty, které děti rozvíjí a zároveň pobaví.

Nabízíme sportovní aktivity: bruslení, plavání; zaměřujeme se na zdravý životní styl, polytechnické vzdělávání, ekologickou výchovu a komunikační dovednosti s nadstandartní logopedickou péčí. Vytváříme podmínky pro individualizované vzdělávání dětí. Děti mají možnost se seznámit s angličtinou a s hrou na flétnu. Těmto účelům odpovídá upravený interiér školky tak, aby se tam dětem líbilo a cítily se bezpečně. Neodlučitelnou a oblíbenou součástí prostoru pro děti je velká zahrada s dřevěnými prvky (skluzavka, domečky, houpačky, aj.), dopravní hřiště a tři prostorná pískoviště.

O tom, co se v naší školce děje, se rodiče dovídají nejen od svých dětí a na konzultačních hodinách. Pravidelné informace najdou na nástěnkách v MŠ, na našich internetových stránkách i v místních „Radničních listech“ obce Zaječí.

naše MŠ je zapojena do projektu:

Projekt MŠ ZAJEČÍ 80 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu v naší MŠ je personální posílení našeho týmu o  o školního asistenta, dále realizace projektového dne ve výuce a projektového dne mimo školu. Informační plakát naleznete v dokumentech.

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem MŠ Zaječí" naleznete v dokumentech.

 

 

 

Kontakty

Mateřská škola Zaječí

Hlavní 196, 691 05 Zaječí

IČ: 70934487
Datová schránka: ifjk4gm

Tel.: +420 519 351 108
Školní jídelna (p.Osičková): 539 004 052

SMS: +420 704 477 869 (používejte pouze k odhlašování dětí formou SMS zprávy, nevolejte)

E-mail: ms.zajeci@gmail.com

Personál

  • Ředitelka: Jana Hádlíková (Němčičky)
  • Učitelky: Miroslava Kmoníčková (Zaječí), Irena Sluková (Hlohovec), Simona Líčeníková (Přítluky, zástup za A. Zálešákovou na MD), Radka Gajdová ( Mikulov), Helena Michnová (Zaječí)
  • Školní asistent: Helena Michnová (Zaječí)
  • Vedoucí ŠJ: Monika Osičková (Zaječí)
  • Kuchařky: Zdeňka Cichrová (Zaječí), Jana Bidmonová - zaučená kuchařka + zároveň zajišťuje vytápění budovy a na částečný úvazek pracuje jako školnice / stará se o údržbu zahrady (Zaječí)
  • Školnice:Veronika Svobodová (Zaječí)
  • Hospodářka: Iveta Schwarzová (Zaječí)